eng These days he study a cinematography in movie at university, previously student of product design at secondary art school. He is interested in movies since his early childhood and since his 15 years he has started interested in photography. After he took up a studying at secondary school he is increasing his knowledge in photography and film. By this way he is getting a lot of experience to his life. 
/
cz Nyní studuje na univerzitě obor filmová kamera, předtím student produktového designu na střední uměleckoprůmyslové škole. Zajímá se o filmy již od raného dětství a od svých 15-ti let začíná s fotografováním. Poté co nastoupil na střední školu začal prohlubovat své znalosti ve fotografii i ve filmu. Tímto způsobem tak sbírá a získává mnoho zkušeností do života.

© Daniel Hanslík, 2021